Sau 202 ngày lắp đặt, trang trại điện gió ngoài khơi xa bờ nhất của Trung Quốc hôm 20/12 chính thức được kết nối với lưới điện và đi vào hoạt động hết công suất, CGTN đưa tin. Trang trại nằm ở phía đông thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, cách bờ biển 43 km.

Với diện tích 90 km2, trại điện gió Đại Phong có công suất lắp đặt lên tới 302,4 nghìn kW. Tổng cộng 72 turbine gió dự kiến tạo ra khoảng 870 triệu kWh điện mỗi năm. 

Dự án được phát triển bởi Tập đoàn Đầu tư Điện lực Nhà nước (SPIC). Theo "Kế hoạch 5 năm phát triển năng lượng gió lần thứ 13", Trung Quốc đặt mục tiêu mở rộng quy mô trang trại điện gió ngoài khơi lên 10 triệu kW vào năm 2020, với công suất kết nối lưới điện đạt hơn 5 triệu kW.